Seminariet kommer att behandla etik, praktik och kunskap i fråga om konsekvenserna av migrationspolitik. Hur ser situationen ut globalt och kring EU:s gränser? Hur kommer situationen i Sverige att utvecklas? Hur påverkar olika flyktingpolitiska vägval kring mottagande, uppehållstillstånd, förvar och tillgång till samhällsservice flyktingars hälsa? Hur kan man resonera kring de etiska dilemman och värde- och intressekonflikter som uppstår?

Seminariet arrangeras tillsammans med 2022 års mottagare av Smers etikpris, Läkare Utan Gränser (MSF).

Se webbfilm från seminariet.

Program

Del 1 (på engelska)

Moderator: Pieter-Jan van Eggermont, Läkare Utan Gränser, Sverige

13.00–13.20 Inledning

Sven-Eric Söder, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd

Peter Moberger, ordförande, Läkare Utan Gränser, Sverige

13.20–13.40 Sick borders, wounded bodies? A global perspective on the health and humanitarian consequences of restrictive border policies

Chloe Marshall-Denton, PhD, Humanitarian Advisor on Forced Migration at MSF Belgium

13.40–14.00 Challenges concerning health in immigration detention and potential measures to address the challenges

Soorej Jose Puthoopparambil, Researcher and lecturer, WHO Collaborating centre on Migration and Health Data and Evidence, Uppsala University

14.00–14.20 Working with asylum seekers in Greece

Johanna Bogren, psykolog, Läkare Utan Gränser, Sverige

14.20–14.45 Discussion and questions

14.45-15.10 Fika

Del 2 (på svenska)

15.10-15.20 Situationen i Sverige

Anne Sjögren, sjuksköterska, Rätt till vård-nätverket

15.20-16.15 Panelsamtal med politiker från Smer och riksdagen

Ludvig Aspling (SD)

Yasmine Bladelius (S)

Anders W Jonsson (C)

Magnus Resare (M)

Moderator: Sven-Eric Söder, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd