Kort om DNA och brottsutredning

Statens medicinsk-etiska råd har gjort en kort översikt av användningen av DNA i brottsutredande syfte och de etiska utmaningar som den medför. DNA kan vara ett effektivt verktyg i brottsutredningar. Nya tekniker och möjligheter att söka i släktforskningsdatabaser skapar nya möjligheter, men de väcker också frågor om den enskildes integritet och kontroll över sin personliga genetiska information.

Smer 2021:1 Kort om DNA och brottsutredning

”Kort om” är en ny publikationsserie från Smer som lyfter fram etiska och samhälleliga aspekter inom ett aktuellt ämne.