Bioetiknytt

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. Smer ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Förslag till nya regler för blodgivning möts av kritik

Nu föreslår Socialstyrelsen att karenstiden för att få lämna blod sänks från tolv till fyra månader för bi- och homosexuella män.Det är ett steg på vägen – men långt ifrån tillräckligt, anser sjuksköterskan Tobias Ström, ordförande i organisationen

Utan kraftfulla insatser riskerar covid-19 att öka hälsoklyftorna

Jämlik hälsa under covid-19-pandemin var ämnet för Svenska läkaresällskapets och Svensk socialmedicinsk förenings webbseminarium i mitten av april [1].I kristider som denna drabbas socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning, vilket kan öka

Professorns ilska mot coronavården av äldre: Är diskriminering

Ändå avråds läkare från att träffa sjuka <b>patienter</b>. -… Han prioriterade att möta sina <b>patienter</b>…. Men nu hör han om Socialstyrelsens nya riktlinjer från 7 april, som går ut på att läkare inom äldrevården ska undvika att besöka sina <b>patienter</b> och att i…

Studentarbeten vid Sahlgrenska akademin ska vara etiskt granskade

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har tagit fram rutiner för etisk granskning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå (kandidat- eller magisternivå) [1].Det fanns ett behov av att reda ut en del missuppfattningar om vad som gäller

Ivo granskar Karolinskas prioriteringar i intensivvården

Inspektionen för vård och omsorg inleder en tillsyn av prioriteringen i intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset.Med anledning av covid-19 har Inspektionen för vård och omsorg en ny tipstjänst på sin webbplats. Nu har vårdpersonal larmat

Oroväckande etisk glidning i coronatider

Vi är allvarligt bekymrade över vissa skrivningar i Socialstyrelsens nationella principer för vårdprioritering under extraordinära förhållanden. Det skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet.

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat

Adoptivföräldrarna är nöjda med UD:s hjälp.Men föräldrar till barn som fötts av <b>surrogatmödrar</b> är kritiska och känner sig övergivna av UD och svenska myndigheter…. Surrogatarrangemang är inte tillåtna i Sverige men det är inte olagligt att använda sig av <b>surrogatmödrar</b>…

I Kina accepterar de flesta att lämna ifrån sig all personlig information

I Kina accepterar de flesta att lämna ifrån sig all personlig <b>information</b>…. I Kina accepterar de allra flesta att lämna ifrån sig all personlig <b>information</b> som begärs, på elektroniskt eller annat sätt…. Om jag vill gå in i parker och i offentliga byggnader ska min mobiltelefons <b>hälsoapp</b>…

Rosemarie nekades besöka sin döende mamma

Undantag i <b>livets slutskede</b>…. "Undantag görs självklart för besök till boende som befinner sig i <b>livets slutskede</b>", står det på ett informationsblad på boendets dörr. -… Ximena Samuelsson är enhetschef på boendet och menar att man följt Region Stockholms riktlinjer som säger att endast två närstående får närvara vid besök i <b>livets slutskede</b>…