Bioetiknytt

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. Smer ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

RMV: Bertil Kågedal har fel om medicinska åldersbedömningar

Replik. Bertil Kågedal kritiserar i ett debattinlägg i Läkartidningen RMV:s metod för och tolkning av resultatet av medicinska åldersbedömningar.Medicinska åldersbedömningar handlar om att dra slutsatser om en individs kronologiska ålder utifrån

Precisionsmedicin sätts under lupp

Inte minst inom cancerområdet sker just nu en snabb utveckling av skräddarsydda – och ofta dyra – terapier och metoder. Nu ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på regeringens uppdrag titta närmare på hur det påverkar sjukvården.Under de

Precisionsmedicin sätts under lupp

Inte minst inom cancerområdet sker just nu en snabb utveckling av skräddarsydda – och ofta dyra – terapier och metoder. Nu ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på regeringens uppdrag titta närmare på hur det påverkar sjukvården.Under de

Pojkar ska erbjudas HPV-vaccin i höst

Från och med i höst kommer alla pojkar i årskurs 5 att erbjudas vaccination mot HPV. Det har Folkhälsomyndigheten nu beslutat.Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010. Syftet

Skräcken att anmälas och bli syndabock

Risken för att göra fel ökar i takt med en allt tuffare arbetsmiljö. Många sjuksköterskor och barnmorskor oroar sig också för att bli anmälda eller åtalade, visar Vårdfokus undersökning. Rädslan för att bli syndabock har fått fäste i vården.Lena

Forskare: Många antikroppstester är fortfarande opålitliga

Intresset är enormt för de tester som kan visa om man redan haft covid-19, genom att hitta antikroppar mot viruset i blodet. Men många av testerna är fortfarande alltför osäkra, varnar forskare:<br />– Jag litar inte på de tester som finns på marknaden just nu. De har för stora felmarginaler, säger Sophia Hober, professor på KTH.

Lunds universitet satsar på brittisk app för smittspridning

Forskare vid Lunds universitet lanserar en app som utvecklats i Storbritannien för att kartlägga spridningen av covid-19 genom att privatpersoner rapporterar sina symtom.Men svenska Folkhälsomyndigheten pausade precis ett eget liknande projekt av oro

Så vill forskare få fram ett vaccin snabbare

Amerikanska forskare föreslår att frivilliga försökspersoner ska smittas med coronavirus för att snabbare få fram ett fungerande vaccin. Miljoner liv skulle kunna räddas om ett vaccin kunde tas fram snabbare än med traditionella metoder, menar förespråkarna.

Digital kartläggning av smittspridning stoppas

Det digitala verktyg som MSB byggt för att kartlägga spridningen av covid-19 i Sverige pausas nu. Statsepidemiolog Anders Tegnell befarar att det gör mer skada än nytta.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under en tid utvecklat

Behovet av rehabilitering måste mötas efter svår covid-19

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 sätter hårt tryck på sjukvårdens resurser. Fokus har hitills främst varit på dimensionering av intensivvårdsplatser för att kunna rädda liv.Det ökade trycket på sjukvården har mötts genom stängning av elektiva

Förslag till nya regler för blodgivning möts av kritik

Nu föreslår Socialstyrelsen att karenstiden för att få lämna blod sänks från tolv till fyra månader för bi- och homosexuella män.Det är ett steg på vägen – men långt ifrån tillräckligt, anser sjuksköterskan Tobias Ström, ordförande i organisationen

Utan kraftfulla insatser riskerar covid-19 att öka hälsoklyftorna

Jämlik hälsa under covid-19-pandemin var ämnet för Svenska läkaresällskapets och Svensk socialmedicinsk förenings webbseminarium i mitten av april [1].I kristider som denna drabbas socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning, vilket kan öka

Professorns ilska mot coronavården av äldre: Är diskriminering

Ändå avråds läkare från att träffa sjuka <b>patienter</b>. -… Han prioriterade att möta sina <b>patienter</b>…. Men nu hör han om Socialstyrelsens nya riktlinjer från 7 april, som går ut på att läkare inom äldrevården ska undvika att besöka sina <b>patienter</b> och att i…

Studentarbeten vid Sahlgrenska akademin ska vara etiskt granskade

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har tagit fram rutiner för etisk granskning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå (kandidat- eller magisternivå) [1].Det fanns ett behov av att reda ut en del missuppfattningar om vad som gäller

Ivo granskar Karolinskas prioriteringar i intensivvården

Inspektionen för vård och omsorg inleder en tillsyn av prioriteringen i intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset.Med anledning av covid-19 har Inspektionen för vård och omsorg en ny tipstjänst på sin webbplats. Nu har vårdpersonal larmat