Bioetiknytt

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. Smer ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Människans mått

<b>Människans</b> mått…. I det här programmet försöker vi förstå hur fosterdiagnostik fungerar, och vi skildrar några av de <b>etiska</b>, matematiska och…

Snart är vi alla 110-åriga maratonlöpare

Hos vuxna människor utgör <b>stamceller</b> ett reparationskit för att ersätta skadade celler…. <b>Stamcellerna</b> är icke-specialiserade celler och kan bli lite…

Ivo granskar efter debatt om syrgas

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inleder en granskning av den vård och behandling som ges på särskilda boenden för äldre.Enligt Ivo är