Bioetiknytt

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. Smer ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

I Kina accepterar de flesta att lämna ifrån sig all personlig information

I Kina accepterar de flesta att lämna ifrån sig all personlig <b>information</b>…. I Kina accepterar de allra flesta att lämna ifrån sig all personlig <b>information</b> som begärs, på elektroniskt eller annat sätt…. Om jag vill gå in i parker och i offentliga byggnader ska min mobiltelefons <b>hälsoapp</b>…

Rosemarie nekades besöka sin döende mamma

Undantag i <b>livets slutskede</b>…. "Undantag görs självklart för besök till boende som befinner sig i <b>livets slutskede</b>", står det på ett informationsblad på boendets dörr. -… Ximena Samuelsson är enhetschef på boendet och menar att man följt Region Stockholms riktlinjer som säger att endast två närstående får närvara vid besök i <b>livets slutskede</b>…