Bioetiknytt

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. Smer ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Sluta experimentera med barns könsidentitet

DN 14/5 2020. Socialstyrelsen har bytt åsikt om könskorrigeringar och vill inte längre sänka åldersgränsen till 15 år. Regeringen borde snarast följa efter.

Alla som behöver måste få vård för sin könsdysfori

DebattI Uppdrag Gransknings uppföljning av det kritiserade programmet "Tranståget och tonårsflickorna" som sänds ikväll framkommer att det skickas färre remisser till utredningsteam för unga med könsdysfori, något som lyfts som positivt. Enligt vår erfarenhet kan dock höjda trösklar för att få vård innebära ett stort psykiskt lidande för de här patienterna, skriver bland andra Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL.

Capio rullar ut hemmonitorering

Capio lanserar nu en tjänst för hemmonitorering av patienter i primärvården, något som påskyndats av coronapandemin.Tjänsten ska enligt vårdföretaget passa bra för exempelvis diabetes och högt blodtryck, men har visat sig mindre lämplig på andra

Trendbrottet: Antalet unga som söker könskorrigerande vård minskar

Fotis Papadopoulos vid Akademiska sjukhuset i Uppsala betonar att det enda man vet är att antalet remisser minskar, inte att antalet personer med <b>könsdysfori</b> gör det. -… Om de personerna får hjälp och stöd att utforska sina tankar och känslor om <b>könsdysfori</b>…

Läkemedelsverket varnar för experimentella cellterapier

Läkemedelsverket avråder patienter från att använda obeprövade och experimentella cellterapier. Detta efter signaler om att patienter erbjuds sådan behandling.Cellbaserade läkemedelsterapier – där modifierade celler från en givare eller patienten

Anhöriga kan få ta farväl i skyddsutrustning på IVA

På Sundsvalls sjukhus har anhöriga fått komma in på den annars stängda covidavdelningen för att ta ett sista farväl.Siffror från Stockholm visar att 80 procent av de covid-19 <b>patienter</b> som vårdats på en intensivvårdsavdelning överlever.

Stort intresse för covid-app

123 000 personer har laddat ner den app som Lunds universitet lanserat för att kartlägga spridningen av covid-19. Med data från appen har forskarna gjort preliminära beräkningar om hur många som kan ha sjukdomen just nu.Appen, som kan laddas ner

RMV: Bertil Kågedal har fel om medicinska åldersbedömningar

Replik. Bertil Kågedal kritiserar i ett debattinlägg i Läkartidningen RMV:s metod för och tolkning av resultatet av medicinska åldersbedömningar.Medicinska åldersbedömningar handlar om att dra slutsatser om en individs kronologiska ålder utifrån

Populationsstatistik kan inte användas som RMV gör

Vid asylutredning»erbjuder«Migrationsverket unga individer att genomgå medicinsk åldersbedömning för att styrka sin minderårighet.Den medicinska åldersbedömningen görs som bekant av Rättsmedicinalverket (RMV) med en metod som kraftigt ifrågasatts och

RMV: Bertil Kågedal har fel om medicinska åldersbedömningar

Replik. Bertil Kågedal kritiserar i ett debattinlägg i Läkartidningen RMV:s metod för och tolkning av resultatet av medicinska åldersbedömningar.Medicinska åldersbedömningar handlar om att dra slutsatser om en individs kronologiska ålder utifrån

Precisionsmedicin sätts under lupp

Inte minst inom cancerområdet sker just nu en snabb utveckling av skräddarsydda – och ofta dyra – terapier och metoder. Nu ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på regeringens uppdrag titta närmare på hur det påverkar sjukvården.Under de

Precisionsmedicin sätts under lupp

Inte minst inom cancerområdet sker just nu en snabb utveckling av skräddarsydda – och ofta dyra – terapier och metoder. Nu ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på regeringens uppdrag titta närmare på hur det påverkar sjukvården.Under de

Pojkar ska erbjudas HPV-vaccin i höst

Från och med i höst kommer alla pojkar i årskurs 5 att erbjudas vaccination mot HPV. Det har Folkhälsomyndigheten nu beslutat.Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010. Syftet

Skräcken att anmälas och bli syndabock

Risken för att göra fel ökar i takt med en allt tuffare arbetsmiljö. Många sjuksköterskor och barnmorskor oroar sig också för att bli anmälda eller åtalade, visar Vårdfokus undersökning. Rädslan för att bli syndabock har fått fäste i vården.Lena

Forskare: Många antikroppstester är fortfarande opålitliga

Intresset är enormt för de tester som kan visa om man redan haft covid-19, genom att hitta antikroppar mot viruset i blodet. Men många av testerna är fortfarande alltför osäkra, varnar forskare:<br />– Jag litar inte på de tester som finns på marknaden just nu. De har för stora felmarginaler, säger Sophia Hober, professor på KTH.

Lunds universitet satsar på brittisk app för smittspridning

Forskare vid Lunds universitet lanserar en app som utvecklats i Storbritannien för att kartlägga spridningen av covid-19 genom att privatpersoner rapporterar sina symtom.Men svenska Folkhälsomyndigheten pausade precis ett eget liknande projekt av oro

Så vill forskare få fram ett vaccin snabbare

Amerikanska forskare föreslår att frivilliga försökspersoner ska smittas med coronavirus för att snabbare få fram ett fungerande vaccin. Miljoner liv skulle kunna räddas om ett vaccin kunde tas fram snabbare än med traditionella metoder, menar förespråkarna.