Bioetiknytt

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. Smer ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Människans mått

<b>Människans</b> mått…. I det här programmet försöker vi förstå hur fosterdiagnostik fungerar, och vi skildrar några av de <b>etiska</b>, matematiska och…

Snart är vi alla 110-åriga maratonlöpare

Hos vuxna människor utgör <b>stamceller</b> ett reparationskit för att ersätta skadade celler…. <b>Stamcellerna</b> är icke-specialiserade celler och kan bli lite…

Ivo granskar efter debatt om syrgas

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inleder en granskning av den vård och behandling som ges på särskilda boenden för äldre.Enligt Ivo är

Sluta experimentera med barns könsidentitet

DN 14/5 2020. Socialstyrelsen har bytt åsikt om könskorrigeringar och vill inte längre sänka åldersgränsen till 15 år. Regeringen borde snarast följa efter.

Alla som behöver måste få vård för sin könsdysfori

DebattI Uppdrag Gransknings uppföljning av det kritiserade programmet "Tranståget och tonårsflickorna" som sänds ikväll framkommer att det skickas färre remisser till utredningsteam för unga med könsdysfori, något som lyfts som positivt. Enligt vår erfarenhet kan dock höjda trösklar för att få vård innebära ett stort psykiskt lidande för de här patienterna, skriver bland andra Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL.