Smer kommenterar 2013:2 Analys av arvsmassan med NGS – i sjukvård, forskning och direkt till individen

Med NGS (next generation sequencing) kan stora delar av arvsmassan hos en individ undersökas på kort tid och till en relativt låg kostnad. NGS används inom sjukvården, i forskningsprojekt och erbjuds som privata tjänster utanför sjukvården. Mängden integritetskänslig information som erhålls vid NGS väcker nygamla frågor av etisk karaktär.

Smer kommenterar 2013:2 Analys av arvsmassan med NGS – i sjukvård, forskning och direkt till individen