Etikdagen 2021 kommer att behandla den nya genredigeringstekniken – dess möjliga tillämpningar och konsekvenser. Vid konferensen deltar nationella och internationella experter. Dagen syftar till att ge en fördjupning i frågans etiska dimensioner, diskutera vikten av en samhällsdiskussion och vilka (regulatoriska) steg som bör tas härnäst – nationellt såväl som internationellt. Smer har det senaste året arbetat med en rapport om genredigering och är nu i slutskedet av beredningen.

Seminariet ägde rum den 2 december 2021 i Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm.

Ta del av talarnas presentationer nedan.

Se webbfilm från seminariet.

Program

09:00-09:10 Välkommen och introduktion

Sven-Eric Söder, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

Nils-Eric Sahlin, sakkunnig, Smer, professor i medicinsk-etik (moderator)

09:10-09:20 Om Smers arbete om genredigering

Lotta Eriksson, huvudsekreterare, Smer

PRESENTATION

09.20-09.35 Somatisk genredigering i människa

Johan Jacobsson, koordinator för Lunds Stamcellscentrum, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet

PRESENTATION

09:35-09:50 Ärftlig genredigering

Fredrik Lanner, docent i molekylär biologi, Karolinska institutet

PRESENTATION

09:50-10:05 Kunskap, teknologier och normer – idéhistoriska perspektiv på genredigering

Anna Tunlid, docent i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

PRESENTATION

10:05-10:25 Diskussion

10.25-10.50 Kaffepaus

10:50-11:05 Juridiska aspekter på genredigering

Santa Slokenberga, jur.dr medicinsk rätt, Uppsala universitet

PRESENTATION

11:05-11:20 Etiska aspekter och problem identifierade i Smers pågående arbete

Michael Lövtrup, utredningssekreterare, Smer

PRESENTATION

11.20-11.35 Etiska och metafysiska aspekter på ärftlig genredigering (genom CRISPR-cas9)

Niklas Juth, docent i medicinsk-etik, Karolinska institutet

PRESENTATION

11:35-11:55 Diskussion

11:55-12:00 Smers etikpris

12:00-12:40   Lunch

European and International Perspectives

Nils-Eric Sahlin, sakkunnig, Smer (moderator)

12:40-13:00 Report from the International Commission on the Clinical use of Human Germline Gene Editing 2019-2020

Anna Wedell, Professor and Head of Clinic, Karolinska Institute/Karolinska University Hospital

PRESENTATION

13:00-13.20 WHO’s Report on Gene Editing – Values and Principles for the Future (deltar digitalt)

Francoise Baylis, Professor, Philosopher and Bioethicist, Dalhousie University, Canada

13:20-13:40 Scenarios for Gene Editing Applications

Andreas Kurtz, Biologist, Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, Charité Universitätsmedizin Berlin, Head of the Human Pluripotent Stem Cell Registry

PRESENTATION

13.40-14:10 Questions and Discussion

14:10-14:50 Panelsamtal och diskussion

Michael Anefur, ledamot Smer och riksdagsledamot

Dag Larsson, ledamot Smer och riksdagsledamot

Lina Nordquist, ledamot Smer och riksdagsledamot

m.fl.

14.40-15.15 Fika