Utvecklingen av genterapi och andra nya läkemedel går snabbt. Allt fler patienter kommer kunna behandlas framgångsrikt. I många fall kommer det att räcka med enda behandling, vilket är en stor fördel för patienten som slipper livslång medicinering och läkarbesök.

Priset på nya läkemedel är dock ofta mycket högt, särskilt om de riktar sig till små patientgrupper. Dyra läkemedel väcker en rad frågor, inte minst kring hur samhället ska prioritera sina resurser. Finns det en gräns för samhällets betalningsansvar för dyra läkemedel – och i så fall var går gränsen?

Dyra läkemedel ställer också särskilda krav på att effekten är väl utvärderad, så att samhället som betalar vet att läkemedlen verkligen fungerar. Men hur vet vi om en ny engångsbehandling fortfarande är effektiv om 20 år?

Se webbfilm från etiksamtalet.

Läs referat från etiksamtalet.

Medverkande

Sven-Eric Söder (moderator), ordförande, Smer, Lina Nordquist (L), ledamot, Smer, Malin Parkler, ordförande, Lif, VD Pfizer Sverige, Agneta Karlsson, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet