Dödshjälp

Smer ger i denna rapport en bred översyn av kunskapsläget kring dödshjälp, med fokus på forskning och statistik från länder och delstater som legaliserat dödshjälp i någon form. Utifrån de uppgifter som framkommer i kunskapsgenomgången analyseras stödet för några av de vanligast förekommande argumenten i den svenska debatten för och mot dödshjälp. Syftet med rapporten är att bidra till en mer faktabaserad debatt kring dödshjälp.

Smer 2017:2 Dödshjälp. En kunskapssammanställning

Sammanfattning av rapporten i fråga-svar-form

Beställ tryckt exemplar hos Elanders