Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd

Rapporten har tillkommit efter att läkare vänt sig till Smer för information och vägledning i vissa etiskt svåra situationer som kan uppkomma i samband med vård till patienter som saknar permanent uppehållstillstånd. Det gäller behandlingssituationer där det råder osäkerhet kring förutsättningarna för patienten att få nödvändig eftervård, eftersom patienten riskerar utvisning. Fokus i rapporten ligger på organtransplantation, men även andra behandlingar berörs.

Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Smer 2020:6

Beställ tryckt exemplar hos Elanders

I samband med att rapporten publicerades ordnade Smer ett webbinarium. Se filmen.