Smer kommenterar 2013:1 Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer

Med hjälp av en donationskedja kan en serie svårt sjuka människor få nya organ, främst njurar. Donationskedjor har framgångsrikt prövats i bl.a. USA men tillämpas inte i Sverige. Syftet med metoden är att de organ som människor vill donera för transplantation ska komma till nytta på ett mer effektivt sätt. Detta ämne aktualiserades genom 2012 års Nobelpris i ekonomi som gick till upphovsmännen bakom algoritmerna som används vid donationskedjor (Lloyd Shapley och Alvin Roth).

Smer kommenterar 2013:1 Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer