Att spåra sjukdomsanlag – prediktiv gentestning, 1994.

Kunskaperna om genernas innehåll och styrmekanismer ökar snabbt. Den kunskapen är en förutsättning för prediktiv gentestning – en undersökningsmetod som innebär att man som frisk kan få reda på om man har en ökad risk att bli sjuk längre fram i livet. I dag kan man göra sådana prognoser för ett fåtal sjukdomar men utvecklingen går fort. I skriften belyses framför allt de etiska frågeställningar som är förknippade med dessa undersökningar.

Skriften riktar sig främst till personal inom sjukvården och till dem som arbetar med bioteknologiska frågeställningar. Den är inte alldeles enkel att läsa för den som inte har några förkunskaper i genetik.

SLUT I LAGER