TEMA: BARNS STÄLLNING

Smer om könsdysfori

Utredning och behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar rymmer en rad svåra etiska frågor. Sedan ett par veckor har Smer tagit upp etiska frågor kring behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar.