ÄMNE: UNGDOMSDIALOG

Ungdomsdialog om fosterdiagnostik och PGT

I oktober 2022 genomförde Smer i samarbete med Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik en ungdomsdialog på temat fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk testning (PGT) med ungdomar från tre gymnasieskolor.

Smer träffade ungdomar för dialogmöte om ADHD

Vad innebär det att få diagnosen ADHD? Vilka problem kan finnas på individ- och samhällsnivå? Dessa frågor stod i centrum när Smer träffade ungdomar från gymnasieskolor för ett dialogmöte i Rosenbads konferenscenter.

Rådet träffade ungdomar för diskussion om assisterad befruktning

Vilka etiska dilemman finns i samband med assisterad befruktning? Det var ämnet för den workshop som Statens medicinsk-etiska råd (SMER) arrangerade. Rådet hade bjudit in ett sextiotal ungdomar från gymnasieskolor och ungdomsförbund för att få deras synpunkter i detta högaktuella ämne. Se inspelningen från ungdomsdialogen!