gruppdisk-besk

Smer träffade ungdomar för dialogmöte om ADHD

Vad innebär det att få diagnosen ADHD? Hur ser vi på diagnosen och vilka problem finns på individ- och samhällsnivå?  Dessa frågor stod i centrum när Smer träffade ett 50-tal ungdomar från olika gymnasieskolor för ett dialogmöte vid Rosenbads konferenscenter den 12 mars.

Vid mötet fick eleverna höra representanter från Smer berätta om diagnosen ADHD och de etiska frågeställningar som behandlas av rådet. De fick även höra Georgios Karpathakis från Underbara ADHD berätta om sina erfarenheter av att växa upp med odiagnostiserad ADHD. Därefter delades eleverna in i grupper där de fick diskutera olika frågor med rådsmedlemmar utifrån ett underlag. Eleverna fick sedan redovisa sina slutsatser för hela församlingen. De fick även uttrycka sin uppfattning genom att svara på mentometerfrågor.

Dialogmötet var en del av Smers pågående ADHD-projekt som kommer att avlutas med en rapport under sommaren 2015.

Se bilder från dialogmötet nedan. Foto: Lotta Eriksson, Statens medicinsk-etiska råd.