Användningen av DNA och andra biometriska uppgifter, hos polisen och i andra verksamheter, är ett högaktuellt ämne. Frågor som rör området diskuteras både i Sverige och internationellt, såväl ur tekniskt som brottsutredande och etiskt perspektiv.

Regeringens nytillsatta utredning får i uppgift att utreda och lämna förslag i vissa frågor som rör insamling och användning av biometriska uppgifter i brottsbekämpning. Det medför att lagstiftningen som styr denna hantering kommer att genomlysas och uppdateras. Regeringens syfte med utredningen är att fler personer som misstänks för brott ska kunna identifieras med hjälp av sådana uppgifter. Enligt direktiven ska utredaren dock noga väga behovet av en effektiv brottsbekämpning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet.

Smer ser positivt på att en utredning tillsatts och bjuder nu in berörda aktörer för ett samtal om de etiska värden som aktualiseras och de avvägningar mellan olika värden som uppkommer. Särskilda frågor väcks om användning av DNA som lämnats i andra syften än för brottsutredning, som exempelvis användning av prover från PKU – registret och användningen av DNA som lämnas i släktforskande syfte.

Se webbfilm från webbinariet.

Program

Välkommen
Kenneth Johannson ordförande Smer 

Introduktion  

Moderator: Per Snaprud, vetenskapsjournalist

Polisens användning av biometriska uppgifter i brottsbekämpning – idag och i en önskad framtid

Tommy Kangasvieri från Nationella operativa avdelningen samt Ricky Ansell, expert från Nationellt forensiskt center

Presentation av den nya utredningen

Eric Leijonram, Utredare för utredningen om Användningen av biometriska uppgifter i brottsbekämpande syfte

Etiska aspekter och diskussionen inom Nordiska bioetikrådet och Bioteknologirådet i Norge

Truls Petersen, ledamot Nordiska bioetikrådet och senior rådgivare vid norska Bioteknologirådet

Kommentarer från representant från Smer

Mikael Sandlund, ordf. i SLS delegation för medicinsk etik och sakkunnig i Smer

Frågor och diskussion

Åhörarna har möjlighet att ställa frågor via Q & A funktionen