Statens medicinsk-etiska råd bjöd in Bioteknologirådet i Norge och Det Etiske råd i Danmark för gemensamma överläggningar. Ett 70-tal personer från de olika råden träffades i Stockholm under två dagar för att dela erfarenheter och diskutera aktuella bioetiska frågor.

Ordförandena samtalar i denna film som spelades in i samband med mötet om gemensamma frågor och utmaningar framöver.

Program

Välkommen

Sten-Eric Söder, ordförande Smer
Ole F. Norheim, leder, Bioteknologirådet
Leif Vestergaard Pedersen, forman, Det etiske råd

Etikrådens uppdrag, roll och utmaningar

Christa Lundgaard Kjøller, Direktör, Nationalt Center for Etik
Mia Trolle Borup, Sekretariatschef for Det Etiske Råd
Petter Frost, Direktör, Bioteknologirådet
Lotta Eriksson, Kanslichef/Huvudsekreterare, Smer

Gränserna mellan etik, politik och vetenskap

Leif Vestergaard Pedersen, forman, Det etiske råd
Ole F. Norheim, leder, Bioteknologirådet
Sten-Eric Söder, ordförande Smer

Framtidens fosterdiagnostik

Kristin Steinsbekk, associate professor, nest-leder, Bioteknologirådet
Ida Donkin, speciallæge i gynækologi og obstetrik, medlem Det etiske råd
Kerstin Nilsson, seniorprofessor i obstetrik och gynekologi, medlem Smer

Förändringar av det mänskliga genomet

Sven-Eric Söder, Chair Smer
Jacob Elster, Associate, professor, medlem Bioteknologirådet
Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, medlem av Smer
Jacob Giehm Mikkelsen, professor, Institutet för biomedicin, Medlem Bioteknologirådet

Horisontspaning och framtida samarbete

To be confirmed, Det etiske råd
Eirik Tranvåg, seniorrådgiver, Bioteknologirådet
Lotta Eriksson, huvudsekreterare, Smer

Summering

Sten-Eric Söder, chair Smer
Ole F. Norheim, chair, Bioteknologirådet
Leif Vestergaard Pedersen, chair, Det etiske råd

Länkar

Bioteknologirådet, Norge
Det etiske råd, Danmark