Smer träffade de etiska råden i Norge och Danmark den 5 – 6 maj 2022

Smer, Det etiske råd (Danmark) och Bioteknologirådet (Norge) träffades i Stockholm den 5 – 6 maj 2022 (program).

I filmen samtalar ordförandena Sven-Eric Söder (Smer), Ole Frithiof Norheim (Bioteknologirådet, Norge) och Leif Vestergaard Pedersen (Det etiske råd, Danmark) om gemensamma frågor och utmaningar framöver.