Temat för årets etikdag är artificiell intelligens i vården. Utvecklingen på detta område går snabbt och AI-lösningar testas redan inom vården.

Artificiell intelligens kan i framtiden bli ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården vid bl.a. diagnosticering, screening och behandling. Robotar kan med hjälp av artificiell intelligens utföra allt mer avancerade uppgifter och används idag inom bl.a. äldreomsorgen.

Förhoppningen är att tekniken ska göra jobbet bättre – och mer effektivt – än vad hälso- och sjukvårdspersonal klarar idag. Men vilka är de etiska fallgroparna och hur undviker vi dem?

Se webbfilm från seminariet.

Läs konferensrapporten.

Program

9.00-9.30 Registrering och kaffe

Förmiddagen (på svenska)

9.30-9.40 Välkommen

Kjell Asplund, ordförande i Smer och professor em. i medicin vid Umeå universitet

9.40-9.55 Moraliska maskiner i vården

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet samt sakkunnig i Smer

9.55-10.10 Individanpassad hälsa – utmaningar och möjligheter med digitalisering och artificiell intelligens

Jenni Nordborg, direktör och avdelningschef på Vinnova

10.10-10.25 AI inom ortopedisk bilddiagnostik – från teori till praktik. Problem, möjligheter och etiska dilemman

Andre Stark, professor i ortopedi vid Karolinska Institutet

10.25-10.40 AI-forskning och etiska frågor när AI och människan behöver samarbeta: för beslutsstöd, självbehandling och beteendeförändring i vardagen för att förbättra hälsa och förebygga ohälsa

Helena Lindgren, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet

10.40-10.50 Paus

10.50-11.05 Kan en AI-sjuksköterska hjälpa patienter att få rätt vård?

Jacob Stedman, medgrundare av Doktor24

11.05-12.05 Panelsamtal med samtliga inkl. Anna Lefevre Skjöldebrand, verkställande direktör för Swedish Medtech och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid Lunds universitet. Moderator: Nils-Eric Sahlin

12.05-13.00 Lunch

Eftermiddagen (på engelska)

13.00-13.20 Responsible Innovations with AI and Robotics in Healthcare

Jeroen van den Hoven, professor i etik och teknologi vid Delft University of Technology, Nederländerna

13.20-13.40 Data sovereignty as a key concept for governing AI in health care

Peter Dabrock, ordförande i tyska nationella etikrådet och professor i systematisk teologi/etik vid Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

13.40-14.00 ELSI challenges of AI & the Medicus L(ex) Machina

Timo Minssen, professor i juridik vid Köpenhamns universitet och grundare av universitetets Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

14.00-14.20 Fikapaus

14.20-15.20 Panelsamtal med samtliga inkl. Ana Nordberg, biträdande universitetslektor vid juridiska institutionen vid Lunds universitet samt Nils-Eric Sahlin. Moderator: Göran Hermerén, seniorprofessor i medicinsk etik vid Lunds universitet samt sakkunnig i Smer

15.20-15.30 Avslutning