Etikpristagarens seminarium 2023: Bortom alla gränser – hälsokonsekvenser av EU:s migrationspolitik

Webbfilm från etikprisseminariet 2023 Bortom alla gränser – hälsokonsekvenser av EU:s migrationspolitik. Seminariet arrangerades tillsammans med 2022 års mottagare av Smers etikpris, Läkare Utan Gränser.