En god kommunikation med allmänheten är viktigt för förtroendet för de insatser som samhället vidtar för att bekämpa en pandemi. Både fakta och värderingar som ligger till grund för beslut behöver kommuniceras. Men hur bör vi kommunicera när osäkerhet föreligger? Hur påverkas förtroendet av rapportering i medier? Vilket ansvar har forskare i debatten?

Webbinariet utgör andra delen av Smers etikdag 2020, som i år är uppdelad i tre webbinarier med pandemi som samlande tema.

Se webbfilm från webbinariet.

Program

Session 2: Kommunikation, tillit och demokrati

11.00-11.05 Inledning av moderator

Mikael Sandlund, professor i psykiatri och sakkunnig, Smer

11.05-11.20 Att kommunicera osäkerhet till allmänheten, vad krävs?

Annika Wallin, docent i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

11.20-11.35 Medierapportering och förtroende under pandemin

Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap och allmänhet

11.35-11.50 Forskarens roll i den offentliga debatten

Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, vd, Institutet för Framtidsstudier

11.50-12.15 Kommentarer från panel & diskussion med talare

Joacim Rocklöv, epidemiolog och statistiker, Umeå Universitet

Thomas Lindén, statschefläkare och avdelningschef, Socialstyrelsen

12.15-12.30 Frågor från åhörare      

Smers etikpris 2020                               

12.30-12.40 Mottagaren av Smers etikpris 2020 presenteras

12.40-13.10 Paus