ÄMNE: MEDICINSK ETIK

Etisk uppstramning behövs vid användning av innovativa metoder i hälso- och sjukvården

Innovativa metoder bör kunna erbjudas av hälso- och sjukvården i särskilda situationer och när strikta villkor är uppfyllda. Som huvudregel bör de dock utföras och utvecklas inom ramen för forskning. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som idag presenterar en rapport om innovativa metoder i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning.

Etiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar

Det behövs en blocköverskridande vårdöverenskommelse om de svåra prioriteringsbesluten i hälso-och sjukvården. Så sammanfattade de politiska ledamöterna i panelen debatten om öppna prioriteringar den 7 juli i Visby, vid ett etiksamtal anordnat av Prioriteringscentrum i samarbete med Smer. Se filminspelningen >>