svarfangade-manniskovardet-omslag

Det svårfångade människovärdet, 1991. Rev. 2012.

Det svårfångade människovärdet är en debattskrift som utifrån skilda perspektiv försöker ringa in innebörden människovärdesbegreppet. Skriften kom ut första gången 1991 och reviderades 2012. Skriften innehåller personliga funderingar kring idén om människovärdet, tillbakablickar på dess historiska framväxt och politiska återverkningar. Skriften utmynnar inte i någon enkel och entydig definition av begreppet människovärde, utom på en punkt: Människovärdet ska knytas till existensen, inte till funktioner eller egenskaper.

Det svårfångade människovärdet (pdf)