Information och samtycke – om kommunikationens betydelse i vården, 1996.

Sjukvårdens möte med patienten har alltmer kommit att präglas av den etiska principen om självbestämmande. I tider då diskussionen om sjukvården mest gäller ekonomiska ramar och besparingar känner Statens medicinsk-etiska råd det angeläget att lyfta fram patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och vad som kan göras föra att förbättra det. Skriften behandlar det juridiska regelsystemet och de etiska grunderna för det informerade samtycket, som är en betydelsefull komponent i värnet av patientens integritet.

SLUT I LAGER