Eutanasi – en debattskrift, 1992.

Denna skrift handlar om eutanasi i betydelsen ”att en läkare avsiktligt avslutar en svårt sjuk patients liv på dennas begäran”.

Statens medicinsk-etiska råd vill med skriften redovisa några olika synsätt på den svåra och ständigt lika aktuella frågan om dödshjälp. Åtta av rådets ledamöter och sakkunniga argumenterar i fristående kapitel för och emot eutanasi från etiska utgångspunkter.

Syftet med skriften är inte att ge ett facit utan att stimulera läsaren till att fundera över sina egna ståndpunkter i denna känsloladdade och djupt personliga fråga.

Skriften vänder sig till en bred läsekrets: politiker, vårdpersonal, en etiskt intresserad allmänhet m.fl.

Eutanasi – en debattskrift