Medicinsk-etisk litteratur – en översikt, 1990.

Skriften ger en översikt av aktuell svensk och internationell medicinsk-etisk litteratur, publicerad under åren 1983-1989. Den omfattar även tidskrifter och databaser inom området. Redovisningen av varje lands litteratur inleds med en kortfattad presentation av de institutioner inom landet som speciellt ägnar sig åt medicinsk-etiska frågor.

SLUT I LAGER