Etiska deklarationer och riktlinjer för hälso- och sjukvården och det sociala området, 1990.

Många organ har antagit etiska riktlinjer, koder och deklarationer. I denna skrift har de mest efterfrågade och allmängiltiga dokumenten samlats ihop.

Den innehåller de övergripande etiska riktlinjerna i svensk lagtext, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och om medicinsk etik samt svenska och internationella yrkesetiska och forskningsetiska riktlinjer.

Skriften är användbar i utbildningen på alla nivåer, men också för forskare, ledamöter i etiska kommittéer (motsv.), fackliga organisationer och en etiskt intresserad allmänhet.

SLUT I LAGER