ÄMNE: PRIORITERINGAR

Symposium om svåra val, etik och QALY

Välkommen till etikprismottagarens symposium den 20 oktober. Kom, lyssna och delta i diskussionen om värden, värdekonflikter och olika typer av modeller för att göra hälsoekonomiska beräkningar. Hur kan man avgöra hur vårdens resurser kan användas för att ge mest kvalitet för pengarna? Hur mycket är vi beredda att betala för att förlänga liv eller förbättra livskvalitet?

Etiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar

Det behövs en blocköverskridande vårdöverenskommelse om de svåra prioriteringsbesluten i hälso-och sjukvården. Så sammanfattade de politiska ledamöterna i panelen debatten om öppna prioriteringar den 7 juli i Visby, vid ett etiksamtal anordnat av Prioriteringscentrum i samarbete med Smer. Se filminspelningen >>