Image3

Etiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar

Prioriteringscentrum anordande i samarbete med Smer ett seminarium på temat ”Ska vi verkligen berätta allt?  Etiska och demokratiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar.”

”Allt som har med prioriteringar att göra har en politisk laddning.” Med dessa ord inledde moderatorn, Per Carlsson chef för prioriteringscentrum, seminariet.

Seminariet inleddes med två föredrag.

Daniel Naurin, docent i Statsvetenskap som redogjorde för sin forskning på området. Han beskrev vikten av öppenhet och transperens samt problematiserade kring möjliga negativa effekter vid prioriteringsbeslut. Han sammanfattade med att det är av stor vikt att öppet redovisa för rationaliteten bakom svåra prioriteringsbeslut och att redogöra för dessa på ett öppet och ärligt sätt.

– Motiverar man prioriteringsbeslutet på ett bra sätt får man ett positivt mottagande, sade Daniel Naurin.

Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, problematiserade kring om man verkligen ska berätta allt, dels utifrån sin erfarenhet som ledamot i olika prioriteringsråd, dels utifrån sin forskning. Förväntan om öppenhet kan från politiskt håll leda till att man avstår från att fatta viss beslut, påpekade Lars Sandman.

Det är enligt många tveksamt att erbjuda mycket dyra läkemedel, men vi gör det ändå eftersom det är svårt att stå emot om det finns ett starkt tryck, vilket i sin tur påverkar de beslut som fattas. Det kan således uppstå en etisk konflikt mellan att å ena sidan agera rättvist å andra sidan värna demokratiska normer och ärlighet, sade Lars.

I panelen deltog Barbro Westerholm (L), Anders Åkesson (mp), Anna-Lena Sörensson (s) och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), samtliga ledamöter av Smer.

 

Panellisterna var överens om att öppenhet och ärlighet krävs vid prioriteringsbeslut. Det behövs även mod och på sikt en blocköverskridande överenskommelse om de svåra prioriteringsbesluten inom hälso- och sjukvården.

Se den spännande diskussionen här: