Göran-Hermerén-2

Symposium om svåra val, etik och QALY

Välkommen till etikprismottagarens symposium den 20 oktober.

Kom, lyssna och delta i diskussionen om värden, värdekonflikter och olika typer av modeller för att göra hälsoekonomiska beräkningar. Hur kan man avgöra hur vårdens resurser kan användas för att ge mest kvalitet för pengarna? Hur mycket är vi beredda att betala för att förlänga liv eller förbättra livskvalitet?

Symposiet  How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody’s life? Hard choices, QALYs and ethics,  arrangeras av Smers etikprismottagare 2015 Göran Hermerén i samarbete med Statens medicinsk-etiska råd.

Bland de medverkande har vi:

Ariel Beresniak, fil.dr. specialist i folkhälsa och hälsoekonomi, som ifrågasatt användningen av QALY.

Emilie Heinz, fil. dr. hälsoekonom på SBU, som kommer att prata om hur man mäter ett kvalitetsjusterat levnadsår, QALY, och hur det används som effektmått för att mäta utfallet av olika insatser för människors hälsa och välmående idag.

Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, kommer att diskutera QALY utifrån olika etiska principer.

Andra medverkande är fd. professorn i medicinsk rätt och fd. justitierådet Elisabeth Rynning (numera chefsJO), Peter Höglund, professor i klinisk farmokologi, Barbro Westerholm, riksdagsledmot, ledamot i Smer, Nils-Eric Sahlin, professor medicinsk etik och sakkunnig i Smer, Kjell Asplund, ordförande i Smer samt Göran Herméren, seniorprofessor medicinsk etik och sakkunnig i Smer.

Plats: Rosenbads konferenscenter

Tid: 10.00-16.00.

Läs mer om programmet och anmäl dig här.