Hälso- och sjukvårdspersonal, som ibland ställs inför svåra medicinska beslut och prioriteringar, kan löpa risk att drabbas av så kallad etisk stress, som uppstår då man i en specifik situation inte kan agera utifrån sina moraliska värderingar.

Hur påverkas hälso- och sjukvårdpersonalen av att arbeta under de extrema förhållanden som råder under en pandemi? Vilka etiska konflikter kan uppstå som riskerar leda till etisk stress? Vad kan göras för att minska den etiska stressen och vilka lärdomar kan dras inför framtida kriser? Dessa frågor behandlas i ett webbinarium som anordnas av Smer måndagen den 14 december 2020.

Moderator för seminariet är Lilas Ali, sakkunnig i Smer och specialistsjuksköterska i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Ta del av talarnas presentationer nedan.

Se webbfilm från webbinariet.

Program

13.00-13.05 Inledning

Kenneth Johansson, ordförande, Smer

13.05-13.15 ”Jag bär så många berättelser” – reflexioner efter samtal med vårdpersonal under covid-19-pandemin

Cecilia Lundmark, sjuksköterska och etisk vägledare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

PRESENTATION

13.15-13.25 Etikrond i covid-19-pandemin: Moralisk stress till moralisk resiliens

Madhuri Gogineni, överläkare, Palliativt centrum, Stockholms sjukhem

PRESENTATION

13.25-13.35 Situationer av etisk stress i covid-vården. Resultat av enkätstudie

Mia Svantesson Sandberg, docent i medicinsk etik, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Örebro

PRESENTATION

13.35-13.45 Etisk stress under pandemi: ett arbetsgivarperspektiv

Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg, Sveriges Kommuner och Regioner

PRESENTATION

13.45-13.55 Frågor