Preliminärt program

9.00-9.30           Kaffe och registrering

9.30                    Inledning och välkommen

Kjell Asplund, ordförande Smer

Smer 30 år

9.38-9.45           Inledning

Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer, moderator

9.45 -10.00       Etik och politik: Smer 30 år

Göran Hermerén, professor em. medicinsk etik, sakkunnig Smer

10.00-10.15      Diskussion

Integritet inom psykiatrin

10.15-10.20      Inledning

Åsa Nilsonne, professor em medicinsk psykiatri, fd sakkunnig Smer, moderator

10.20-10.35      Integritet. Att arbeta med psykiatriska patientjournaler: Rapport från det idéhistoriska forskarbordet.

Karin Johannison, professor em i Idé- och lärdomshistoria, fd sakkunnig Smer

10.35-10.50      Diskussion

10.50-11.10     Bensträckare

Etik i klinisk praktik

11.10-11.15      Inledning

Marie Chenik, etiksamordnare KS, moderator

11.15-11.30      Vikten av etisk analys vid överväganden i den kliniska vardagen. Behöver vi etiska laboratorier?

Daniel Brattgård, sjukhuspräst senior, fd sakkunnig Smer

11.30-11.45      Diskussion

Reproduktionsetik

11.45-11.50      Inledning

Kerstin Hagenfeldt, professor em. obstetrik och gynekologi, fd sakkunnig Smer, moderator

11.50-12.05      Låt min vilja vara skäl nog

Nils-Eric Sahlin, professor medicinsk etik, sakkunnig Smer

12.05-12.20      Diskussion

Juridik och etik

12.20-12.25      Inledning

Elisabeth Rynning, justitieråd, Högsta förvaltingsdomstolen, fd sakkunnig Smer, moderator

12.25-12.40      Samspelet mellan etik och juridik – sett ur ett läkarperspektiv

Ingemar Engström, professor barn och ungdomspsykiatri, ordförande SLS etikdelegation, sakkunnig Smer

12.40-12.55      Diskussion

12.55-13.10      Instiftande av rådets etikpris. Smers etikpris 2015 delas ut

13.10-14.10 Lunchbuffé

Prioriteringsetik

14.15                 Inledning

Finn Bengtsson, Ledamot Smer, Riksdagsledamot, moderator

14.20-14.35      Den etiska plattformen – i behov av renovering?

Lars Sandman, professor i vårdetik

14.35-14.50      Diskussion

Självvalt livsslut

14.50-14.55    Inledning

Tuulikki Koivunen Bylund, biskop em. fd ledamot Smer, moderator

14.55-15.10  Eutanasi i Nederländerna 1989.

Per-Christian Jersild, författare,  fd sakkunnig Smer

15.10-15.25 Finns det en efterfrågan och ett behov av läkarassisterad suicid i Sverige?

Niels Lynöe, professor em medicinsk etik, fd sakkunnig Smer

15.25-15.40  Diskussion

Etiska aspekter på egenmätningar genom wearables och hälsoappar

15.40-15:45     Inledning

Åsa Gyberg Karlsson, ledamot Smer

15.45-16.00      Hälsoappen – boja eller genväg till lycka?

Kjell Asplund

16.00-16.15      Diskussion

Avslutande ord

Kjell Asplund