Smers etikpristagarseminarium 2022 berör frågor som:

  • Hur påverkar styrningen hälso- och sjukvårdens verksamheter?
  • Vilka etiska mål och värden står på spel?
  • Vilka etiska krav är rimliga att ställa på utformningen av hälso- och sjukvårdens struktur, styrning och organisation?

Se webbfilm från seminariet.

Läs konferensrapporten.

Preliminärt program – tidsangivelser ungefärliga

09:30 – 9:50 Inledning

Välkommen
Sven-Eric Söder, ordförande Smer

Dagens moderator presenteras:
Varför ett seminarium om etik i vårdens styrning?
Erica Falkenström, Smers Etiksprisvinnare 2021 och forskare, Institutet för framtidsstudier

Christina Garsten, professor i socialantropologi och föreståndare för Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala universitet

09:50 – 10:15 Hälso- och sjukvårdens organisering: Mer management, mer granskning och mer organisation. Reformernas konsekvenser för verksamheten

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet

10:15 – 10:35 Ekonomistyrning, revision och etik

Inger Sohlberg, civilekonom och f.d. verksamhetsrevisor, Region Stockholm

10:35 – 11:00 Paus

11:00 – 11:25 Konsekvenser av otydliga strukturer och ansvarsförhållanden – ett professionsperspektiv

Lars-Magnus Andersson, överläkare, docent och verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fram till nyligen ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen

11:25 – 11:50 Arbetsgivarpolitik och etik: Vad säger forskningen om sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet?

Lisa Smeds Alenius, sjuksköterska och med dr, Karolinska institutet

11:50 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:25 Vilken roll har etiska mål och värden i lagstiftningen?

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet, sakkunnig i Smer

13:25 – 13:50 Etikreflektioner beträffande vårdens styrning

Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik, Lunds universitet

13:50 – 14:15 Vilka åtgärder är möjliga och önskvärda att vidta för att få till stånd en mer ändamålsenlig styrning?

Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap, Göteborgs universitet

14:15 – 14:35 Paus

14:35 – 15:00 Ett organisationsetiskt perspektiv på hälso- och sjukvårdens styrning: Några konkreta förslag

Erica Falkenström

15:00 – Paneldiskussion

Moderator: Sven-Erics Söder, ordförande, Smer

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister (KD)
Lina Nordquist, ledamot Socialutskottet, ledamot Smer (L)
Sofia Nilsson, ledamot Smer, fd riksdagsledamot (C)
Åsa Gyberg Karlsson, ledamot Smer, fd kommunpolitiker (V)

16:00 Avslutning