Smers Etikpristagarseminarium 2022 berör frågor som

  • Hur påverkar styrningen hälso- och sjukvårdens verksamheter?
  • Vilka etiska mål och värden står på spel?
  • Vilka etiska krav är rimliga att ställa på utformningen av hälso- och sjukvårdens struktur, styrning och organisation?

Vi kommer att filma seminariet så att man kan titta på det i efterhand. Du finner anmälningsformuläret längst ner på denna sida.

Preliminärt program – tidsangivelser ungefärliga

09:30-9:50 Inledning

Välkommen
Sven-Eric Söder, ordförande Smer

Dagens moderator presenteras:
Christina Garsten, professor i socialantropologi och föreståndare för Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala universitet

Varför ett seminarium om etik i vårdens styrning?
Erica Falkenström, Smers Etiksprisvinnare 2021 och forskare, Institutet för framtidsstudier

09:50 – 10:15 Hälso- och sjukvårdens organisering: Mer management, mer granskning och mer organisation. Reformernas konsekvenser för verksamheten

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet

10:15 – 10:35 Ekonomistyrning, revision och etik

Inger Sohlberg, civilekonom och verksamhetsrevisor, Region Stockholm

Paus

10:40 – 11:00 Konsekvenser av otydliga strukturer och ansvarsförhållanden – ett professionsperspektiv

Lars-Magnus Andersson, överläkare, docent och verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen

11:00 – 11:25 Arbetsgivarpolitik och etik: Vad säger forskningen om sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet?

Lisa Smeds Alenius, sjuksköterska och med dr, Karolinska institutet

Lunch

13:00 – 13:25 Vilken roll har etiska mål och värden i lagstiftningen?

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet, sakkunnig i Smer

13:25 – 13:50 Etikreflektioner beträffande vårdens styrning

Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik, Lunds universitet

13.50 – 14:15 Vilka åtgärder är möjliga och önskvärda att vidta för att få till stånd en mer ändamålsenlig styrning?

Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Kaffepaus

14:35 – 15:00 Ett organisationsetiskt perspektiv på hälso- och sjukvårdens styrning: Några konkreta förslag

Erica Falkenström

15:00 – Paneldiskussion

Avslutning 16:00

Anmälan