Torsdagen den 31 mars publicerar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) rapporten Redigering av det mänskliga genomet. I samband med publiceringen presenterar rådet sina överväganden och rekommendationer avseende genredigering på människa vid ett presseminarium.

Rapporten presenteras av Smers ordförande Sven-Eric Söder och delar av arbetsgruppen; Michael Anefur (KD), ledamot Smer, Dag Larsson (S), ledamot Smer och Lina Nordquist (L), ledamot Smer.

I anslutning till pressträffen anordnas ett expertsamtal om de etiska och regulatoriska utmaningarna med ärftlig och somatisk genredigering med Henry T Greely, professor i juridik, Stanford University, Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt, Uppsala universitet och Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet.

Bakgrund

Genom den så kallade CRISPR-tekniken, som introducerades i början av 2010-talet, har genteknikområdet genomgått en revolution. Jämfört med de tidigare teknikerna för genredigering är CRISPR-tekniken betydligt enklare och flexiblare att använda. Samtidigt som genredigeringstekniken erbjuder stora möjligheter kan den också innebära risker av skilda slag och väcker etiska frågor som berör såväl den enskilda individen som samhället i stort.

Smers rapport beskriver kunskapsläget, analyserar etiska aspekter vad gäller genredigering på människa och identifierar luckor i rådande regelverk. Rapporten ger även rekommendationer för att skapa goda förutsättningar för att kunna tillvarata genredigeringsteknikens potential och att å andra sidan hantera de potentiella och delvis svåröverblickbara risker för enskilda individer, särskilda grupper och samhället i stort som tekniken kan medföra och som identifierats i rådets analys.

Program

12:30 Presentation av rapporten Redigering av det mänskliga genomet – somatisk och ärftlig (Smer 2022:1)

Sven-Eric Söder, ordförande Smer
Michael Anefur (KD), ledamot Smer
Lina Nordquist (L), ledamot Smer
Dag Larsson (S), ledamot Smer

12:45 Frågestund

13:00 Möjlighet till enskilda intervjuer

13:30-14:15 A conversation concerning somatic and heritable gene editing – ethical aspects and future regulation

Henry T Greely, professor i juridik, director, Center for Law and the Biosciences, Stanford University
Elisabeth Rynning, gästprofessor i medicinsk rätt, Uppsala universitet, styrelseordförande för Institutet för mänskliga rättigheter, före detta chefs-JO
Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik, Lunds universitet, sakkunnig i Smer och ledamot av Europakommissionens European Group on Ethics, EGE

Anmälan

OBS: Seminariet på plats är endast för medier, men alla är välkomna att delta digitalt via Zoom.

Är du journalist och vill delta personligen, anmäl dig till:
Maria Zetterström, maria.zetterstrom@regeringskansliet.se

Medtag presslegitimation.

För anmälan till digital medverkan: https://zoom.us/webinar/register/WN_xw4FMlKaRuipxxaP_EAuFA

Frågor

Har du frågor om rapporten inför mötet, vänligen kontakta Smers sekretariat.