En första och andra våg av pandemin har nu svept över Sverige. Cronapandemin har haft en negativ effekt på människors psykiska mående och personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt. Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund har rapporterat om en ökad oro för dessa grupper och även internationella studier påvisar en ökad psykisk ohälsa till följd av pandemin. Vad görs nu för att nå berörda grupper? Vilka insatser behövs och vad kan göras bättre? Vilka etiska problem är centrala?

Arrangörer: Smer samarbete med Funktionsrätt Sverige.

Se webbfilm från webbinariet.

Program

Moderator: Mikael Sandlund, professor i psykiatri, sakkunnig i Smer

09.30-09.35 Välkommen

Kenneth Johannson, ordförande, Smer och Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige

09.40-09.55

Anki Sandberg, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa

09.55-10.05

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKR samt projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa

10.05-10.10

Judith Timoney, ombudsman, Riksförbundet FUB

10.10-10.15

Rikard Bracken, generalsekreterare, Suicide zero

10.15-10.30 Paneldiskussion och frågor