Dödshjälp ses av allt fler som en medborgarfråga och inte en fråga för vården. Kan partierna i Sverige fortsätta att undvika frågan utan att förhålla sig till opinionen och till erfarenheter från länder som infört dödshjälp.

Medverkande

Kjell Asplund, ordförande, Smer (moderator), Emma Henriksson (KD), Henrik Lax, Sv. folkpartiet, en av initativtagarna till medborgarinititivet i Finland, Anna-Lena Sörenson (S), ledamot, Smer, Barbro Westerholm (L), ledamot, Smer.

Läs referat från etiksamtalet.

Se etiksamtalet på webbfilm.