I vårt land har vi, ofta med stöd av internationella grunddokument, kommit överens om gemensamma normer och värderingar som uttrycks i lagstiftning och annat regelverk. För hälso- och sjukvården, ett område där många etiska frågeställningar aktualiseras, har vi bland annat preciserat ett antal specifika normer och värderingar i en etisk plattform.

Etik i praktiken bygger på tillämpningen av dessa normer och värderingar i den kliniska vardagen genom etisk reflektion och etisk diskussion och genom att koppla teoretisk reflektion med praktisk erfarenhet. Att lyckas med detta är en stor uppgift som har visat sig kräva tid, uthållighet och en stor portion fantasi.

Mottagaren av Smers etikpris 2018, Marie Chenik, har valt etik i praktiken som tema för sitt etikpristagarseminarium. Seminariet samlar forskare och praktiker med stor erfarenhet. De kommer att belysa ämnet från olika synvinklar och berätta om exempel från olika platser, från Harvard i USA till Skåne, Kronoberg och Stockholm.

Se webbfilm från seminariet.

Läs konferensrapporten.

Program

12.30-13.00 Registrering och kaffe

13.00-13.10 Välkommen. Smers etikpris.

Åsa Gyberg-Karlsson, ledamot Smer

13.10-14:30 Mind the Gap: Ethical Decisions and Practice

Christine Mitchell, professor och executive director vid Harvard Centre for Bioethics, USA
Madhuri Gogineni, överläkare, Palliativt centrum, Stockholms sjukhem

14:30-15:00 Tankar och visioner om det praktiska etikarbetet och den medicinska etiken.

Joar Björk, ST-läkare, Centrallasarettet Växjö, doktorand, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska institutet

15:00-15:20 Fika.

15:20-15:50 Lokala etikråd i hälso- och sjukvården – utmaningar och utveckling.

Mats Johansson, docent, Avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet

15.50-16:20 Samarbetet mellan forskarvärlden och den kliniska verksamheten för att få in etikarbetet i den kliniska vardagen.

Amina Holmgren, doktorand, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska institutet
Niklas Juth, docent, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska institutet

16.20-17:00 Panelsamtal och avslutning

Talare på seminariet samt
Göran Hermerén, seniorprofessor i medicinsk etik vid Lunds universitet, f.d. sakkunnig Smer
Mikael Sandlund, ordförande Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, sakkunnig Smer
Inger Torpenberg, etikhandläggare Svensk sjuksköterskeförening
Moderator: Niels Lynöe, seniorprofessor, Karolinska institutet.