Hur involveras funktionsrättsrörelsen i utvärderingen av pandemin så att en krisberedskap kan utvecklas som inkluderar alla? Vilken statistik och vilka utvärderingar har gjorts från myndigheters sida när det gäller hur personer med funktionsnedsättning påverkats under pandemin? Hur ska man lära sig inför framtiden om man inte tar vara på den aktuella erfarenheten?

Arrangörer: Smer i samarbete med Funktionsrätt Sverige

Se webbfilm från webbinariet.

Program

Moderator: Roshan Tofighi, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige

9.30-9.35 Välkommen

Kenneth Johannson ordförande Smer, och Elisabeth Wallenius ordförande funktionsrätt Sverige

09.40-09.55

Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

09.55-10.00

Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige

10.00-10.05

Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige

10.05-10.10

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, sakkunnig, Smer

10.10-10.25 Paneldiskussion och frågor

10.25-10.30 Avslutning

Kenneth Johannson och Elisabeth Wallenius