Vad hände i mars-april i pandemins första och akuta fas? Upprätthölls de principer och värden som ligger till grund för vår reglering? Hur involverades funktionsrätts-/patientorganisationerna i myndigheternas och regeringens arbete i framtagandet av rekommendationer och förslag till reformer? Hur informerades personer kring de uppdaterade prioriteringsriktlinjerna inom intensivvården? Hur hanterades oron hos berörda grupper av hälso- och sjukvården? Vad kan vi lära inför framtiden?

Arrangörer: Smer i samarbete med Funktionsrätt Sverige.

Se webbfilm från webbinariet.

Preliminärt program

Moderator: Monica Klasén McGrath, ansvarig kommunikation och press, Funktionsrätt Sverige

9.30-9.35 Välkommen

Kenneth Johannson ordförande Smer och Jimmie Trevette, andre vice ordförande Funktionsrätt Sverige

9.40-09.55

Lise Lidbäck, ordförande Neuro, sakkunnig

09.55-10.00

Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen

10.00-10.05

Göran Collste, professor em. tillämpad etik.

10.10-10.30 Paneldiskussion och frågor