Vad gäller rent rättsligt? Vilka etiska dilemman finns det? Vilka handlingsalternativ kan finnas i situationen? Och vad kan göras för att undvika att dessa situationer uppstår?

Medverkande

Ingemar Engström, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Örebro samt sakkunnig, Smer (moderator), Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd samt ledamot, Smer, Michael Lövtrup, utredningssekreterare, Smer, Mia Ahlberg, leg. barnmorska, PhD samt ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet, Helena Kopp Kallner, facklig sekreterare, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Anna Singer, professor i civilrätt samt sakkunnig, Smer.

Läs referat från etiksamtalet.

Se seminariet på webbfilm.