Vilken roll spelar kronologisk ålder för vilken hälso- och sjukvård man får och vad den kostar? Vilken roll spelar medicinska bedömningar och den etiska plattformen? Har vi vård på lika villkor? Kan åldersgränser rentav vara åldersdiskriminering?

Medverkande

Barbro Westerholm, ledamot i Smer (moderator), Sofia Karlsson, utredare jämlik hälsa, Funktionsrätt Sverige, Mikael Sandlund, sakkunnig i Smer. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Lars Sandman, professor i hälso-och sjukvårdsetik, föreståndare, Prioriteringscentrum, Linköpings Universitet, Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, Socialstyrelsen.

Se seminariet på webbfilm.

Läs referat från seminariet.