Etisk uppstramning behövs vid användning av innovativa metoder i hälso- och sjukvården

Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- ochs sjukvård och froskning 2016:1Innovativa metoder bör kunna erbjudas av hälso- och sjukvården i särskilda situationer och när strikta villkor är uppfyllda. Som huvudregel bör de dock utföras och utvecklas inom ramen för forskning. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som idag presenterar en rapport om innovativa metoder i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning.

Idag överlämnar Smer rapporten Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning till regeringen. Rapporten identifierar och diskuterar etiska värdekonflikter vid användning av innovativa metoder. Den utgör ett etiskt underlag till regeringens pågående beredning och syftar också till att stimulera den samhälleliga diskussionen.

Läs rapporten: Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning 2016:1