Almedalen 2016: Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?

Se Smers och NNKKF:s (Nationellt Nätverk för Kunskap och Kommunikation kring Fosterdiagnostik) Almedalsseminarium om etik och fosterdiagnostik.