Rättelse till rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”

Ett hänvisningsfel har uppdagats i Smers rapport Assisterad befruktning – etiska aspekter som publicerades den 28 februari 2013. Felet gäller följande hänvisning inom rapporten:

I avsnitt 4.4.1 Nedfrysning av befruktade ägg hänvisas i fotnot nr 39 (sid 140) felaktigt till avsnitt 2.4.3 Frysförvaring av befruktade ägg och könsceller. Den korrekta hänvisningen i fotnot 39 ska vara till avsnitt 2.4.7 Barn som tillkommer genom assisterad befruktning. I det aktuella avsnittet redogörs översiktligt för medicinska risker för barn som tillkommit från befruktade respektive obefruktade ägg som varit nedfrysta (sid 65).