nanodialog

Myndighetsdialog om ansvarsfull utveckling av nanomaterial

Den 5 december anordnade Kemikalieinspektionen tillsammans med SMER ett möte angående nanoteknik.

Vid mötet deltog företrädare från flera olika myndigheter, kommittéer och organisationer. Bland föredragshållarna fanns Ethel Forsberg, regeringens utredare, med uppdrag att ta fram en Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial. Andra talare var Emma Wikstrand från Kemikalieinspektionen, Monica Tammela och Tomas Byström från Läkemedelsverket med flera.

Representanter från SMER lyfte de etiska aspekterna angående nanoteknik. Lotta Eriksson, gruppledare vid SMERs sekretariat, berättade om rådets uppdrag och arbete rörande etiska frågor på framtida nano-medicinska tillämpningar. Hon gav  också exempel på den etiska diskussionen bland andra nationella och internationella etikråd.

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och filosofi och sakkunnig i SMER inbjöd till diskussion om:

• Hur värderar och hanterar man risker under stor kunskapsosäkerhet?

• Hur informerar man allmänheten om faror och möjligheter när man har ett instabilt kunskapsunderlag?

• Forskning har visat att hela forskningsfält kan stigmatiseras om man inte tar värdefrågorna på allvar. Hur undviker vi att detta sker även vad det gäller nanoteknologi?

Är det redan för sent?

• Flera andra länder satsar betydligt mer på risk/etikforskning än vad Sverige gör. Varför?

Behövs en liknande satsning även i Sverige?