Nationella och internationella etikråd

Norden och de nordiska länderna

Norden
Danmark
Finland
Island
Norge

Internationellt

EDCTP
Europakommissionen

Andra institutioner inom EU som arbetar med etiknära frågor:

Europaparlamentet
Europarådet
FN
OECD

Nationella etiska kommittéer

Australien
Belgien
Estland
Frankrike
Grekland
Indien
Israel
Italien
Japan
Kanada
Litauen
Luxemburg
Mexiko
Nederländerna
Nya Zeeland
Portugal
Rumänien

Consiliul Naţional de Etică

Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland
USA
Österrike