Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande

Pandemin har blottat sprickor i samhället vad gäller tillgänglighet, delaktighet och likabehandling. Sveriges krisberedskap behöver utvecklas i förhållande till personer med funktionsnedsättning. Det skriver ordförandena för Smer och Funktionsrätt Sverige i Dagens Samhälle.

Läs artikeln.